ProZ.com translation contests » Rules

1. Girişler orijinal olmalıdır Kısmen ya da tamamen, mevcut (örn. yayınlanmış) çevirilerin yeniden kullanılması ya da bunlara başvuruda buunulması yasaktır ve diskalifiye olmaya neden olur. Başka bir kişiyle birlikte çalışmak mümkündür fakat giriş yapılarken bu kişinin ismi de partner olarak girilmelidir.
2. Yarışmacıların kimliği yarışma devam ettiği sürece gizli kalmalıdır. Yarışmacılar yarışma devam ederken kendi girişleri ya da çeviri sürecinde verdikleri kararlar ile ilgili tartışmamalıdır. Meslektaşlarından birine hangi çevirinin kendisine ait olduğunu anlamasını sağlayacak bir ipucu verilmesi diskalifiye olma nedenidir.
3. Girilen çeviriler hakkında spekülasyon yapmaya izin verilmez. Belli bir çeviriyi kimin yaptığı konusunda spekülasyonlarda bulunmak kurallara aykırıdır.
4. Yarışma sırasında girilen çevirilerle ilgili herkese açık yorumlar yapmak yasaktır. Yarışma ve yarışmaya oy verme sırasında girişlerle ilgili (ya da kaynak metnin çevrilmesine ilişkin yollarla ilgili) herkese açık yorumlar yapmak yasaktır. Forumlara gönderilen yorumlar onaylanmayacak, yayınlanmışsa kaldırılacaktır. Oy verenler arasında doğrudan iletişim kurulması (e-posta vb. yollarla) da yasaktır.
5. Oy verenleri herhangi bir şekilde oy vermeye teşvik etmek kurallara aykırıdır. Oy verenleri herhangi bir şekilde ya da belli bir girişe oy vermeye teşvik etmek yasaktır. Seçilen bir kullanıcı grubunu oy vermeye davet ederek sonucu etkilemeye çalışmak (örn. bir ülkeden kullanıcıları yönlendirmek) yasaktır.
6. Kazanan bir kişinin meşruluğu herkese açık forumlarda tartışılmamalıdır. Bir adaletsizlik olduğundan şüphelenilirse, bir destek talebi gönderilerek site personeline bildirilmelidir.


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

Türkçe

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Terim arama
  • İşler
  • Forumlar
  • Multiple search