Serbest çevirmenlerde aranan şartlar

3 bölümün açıklaması


01 Çeviri becerisi

Çeviride kaliteye yönelik EN 15038 standardında belirlenen ilkeler uyarınca bir eleme süreci geliştirilmiştir. Çevirmenler için EN 15038'de istenen "yeterlilikleri" teyit etmek için, başvuru sahiplerinin American Translator Association (USA), the Chartered Institute of Linguists (UK) gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki birliklerden kazandıkları sertifikaların doğrulanması da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. (Özellikle test edilmiş sertifikaların halihazırda erişilebilir olmadığı dil çiftlerinde ve alanlarda, örnek çeviriler, meslektaş/müşteri görüşleri ve diğer veriler değerlendirilebilir.)

02 İş güvenirliği

Programa katılmak için ikinci şart, iş güvenilirliğidir. Bu; meslektaş görüşleri, müşteri görüşleri ve ProZ.com veritabanındaki ilgili veriler değerlendirilerek belirlenir. Şirketlerde ise hem hizmet sağlayıcı hem de müşteri olarak performans geçmişi değerlendirilebilir. Katılımcılar programa kabul edildikten sonra, oradaki varlıklarının devamı için iyi performanslarını devam ettirmelidirler.

03 İyi vatandaşlık

Programa katılmak için üçüncü şart, "iyi vatandaşlık"tır. Katılımcılar ProZ.com profesyonellik ilkelerini desteklemeli ve o doğrultuda hareket etmeli, programa katılım hüküm ve şartlarını kabul etmeli ve üyelik ücretleri, profil bilgileri, site ve program kural ve düzenlemelerine uyma gibi konularda saygın bir üye olarak programın devamına katkıda bulunmalıdır.EN 15038 çeviri sektöründe kalite standardından bir alıntı

Çevirmenlerin profesyonel yeterlilikleri

Çevirmenler en az alttaki yeterliliklere sahip olmalıdırlar.

  1. Çeviri yeterliliği
  2. Kaynak ve hedef dillerde dilbilimsel ve yazımsal yeterlilik
  3. Araştırma yeteneği, bilgi toplama ve uyarlama
  4. Kültürel yeterlilik
  5. Teknik yeterlilik


Yukarıdaki beceriler aşağıdaki bir veya daha fazla şekilde elde edilmiş olması gerekir:

  • Çevirmenlikte resmi yüksek eğitim (kabul edilen diploma)
  • başka herhangi bir alanda eşit düzeyde yeterlilik ve ayrıca en az iki yıllık belgelendirilmiş çeviri deneyimi;
  • En az 5 yıl belgelenmiş profesyonel çeviri tecrübesi
Your PRO status
Henüz gönderilmedi


Sayıya göre

Ağa katılım için elemeler şu anda sürekli yapılmakta. Bu güne kadar:

4864

ProZ.com Sertifikalı PRO serbest çevirmenler


İnsanlar ne diyor

The group is made of very intelligent, challenging, and articulate Prozians who have already left their mark.
Luisa Ramos, CT
Amerika Birleşik Devletleri

I'm really looking forward to contributing to this important program, and to working with so many top professionals!

Yes, a great initiative. I am convinced it will be good for the community as a whole!