ProZ.com küresel çeviri hizmetleri dizini
 The translation workplace
Ideas

Albanian Professional Linguists

Shqip - as shqip as it can get!

http://tur.proz.com/team/1145

Team information
Description:Grupi i përkthysëve teknikë, financiarë dhe fushave të tjera që shkruan e flet shqip aq sa të rrënqeth mishin!
Team language pairs (6):
  • Arnavutça > İngilizce
  • Arnavutça > İtalyanca
  • İngilizce > Arnavutça
  • İngilizce > İtalyanca
  • İtalyanca > Arnavutça
  • İtalyanca > İngilizce

Team leader
Fabiana Papastefani-Pezzoni
Fabiana Papastefani-Pezzoni
English-Italian-Albanian Consultant
Romanya
Philology and Languages Faculty, University of Tirana
English Business Diploma, ATA and I.A.T.I member....language maniac!!!


1 team member