ProZ.com küresel çeviri hizmetleri dizini
 The translation workplace
Ideas

KudoZ açık sözlükleri (KOG)

ProZ.com çevirmenlerinin KudoZ yardımlaşma platformu üzerinden çevirdikleri terimler

« KudoZ open glossary

İlgili kaynaklar
Türkçe > İngilizce translators (0)
Bu dil çiftindeki diğer çevrimiçi sözlükler (0)

Browse the KudoZ open glossary
Dil çifti Alan – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Harfe göre gözat:   TÜMÜ  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Terim Çeviri Girişi yapan
şüphelileri tahkikat evrakıyla birlikte MEVCUTLU OLARAK SEVKETMEK in custody ...
denetimli serbestlik tedbiri probation ...
isabeti iktiza eylemesine .. required to be inherited by.. Murad AWAD
SULH CEZA MAHKEMESI Criminal Court of Peace Mariette van Heteren
'na dava açılması to bring an action against (Üye değil)
(şirketin) içini boşaltmak drain the company\'s assets (Üye değil)
(Değişik : 21/5/1997 - 4262/md) Amendment/ (Amendment: 21/5/1997 - Art. 4262) Aziz Kural
....esas alınarak hazırlanmış pursuant to/in accordance with Özden Arıkan
1.madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde in case of sale reserving the 1st article ...
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 142/1. maddesi Article 142/1 of the Turkish Penal Code No.5237 ...
A.Ş. -> Anonim Şirket Inc. -> Incorporation Özden Arıkan
a.p.c (Ağır para cezası) heavy fine/penalty (Üye değil)
A.S.B.İ.M. C.R.D.P.C. (Üye değil)
ağır ceza mahkemesi High Criminal Court (Üye değil)
açık full (Üye değil)
açıköğretim önlisans programı associate program of open university Özden Arıkan
açıktan atama extramural appointment Zeki Guler
AÇIKTAN HIRSIZLIK public theft (Üye değil)
adi ortaklık anlaşması ordinary partnership agreement (contract) (Üye değil)
adlî yargı adalet komisyonu judiciary committee of justice (Üye değil)
adli emanet memurluğu Property and Evidence Unit/Section/Office (Üye değil)
Adliye Teşkilat Kanunu Judiciary/Judicial Establishment Law (Üye değil)
ahlak büro amirliği Police department of vice (and gambling) Bulent Taylan
ahzu kabz to collect and receive money (Üye değil)
Akdi icra eden solemniser hfilik
aleyhlerine against them Mariette van Heteren
alias K (=kod adlı) (Üye değil)
amir hükümler governing rules Zeki Guler
ana bilim dalı division Özden Arıkan
ani kuruluş hükümleri dairesinde pursuant to the full subscription provisions Özden Arıkan
anlaşmalı boşanma consensual divorce (Üye değil)
Arabuluculuk anlaşma tutanağı Minute of Mediation Agreement Zeki Guler
Arsa tahsis sözleşmesi land allocation contract (Üye değil)
Arz ederim. Respectfully submitted Aziz Kural
asli kusurlu primary negligent party Aziz Kural
Asliye 4.Ticaret Mahkemesi Commercial Court of First Instance No. 4 (Üye değil)
Asliye hukuk hakimliği Tribunal Court/Civil Court of First Instance/Civil Court Mustafa Er (BSc MA)
asliye hukuk mahkemesi civil court of first instance (Üye değil)
atılı suçu işledikleri as it is proven that the defendants committed the crime Mariette van Heteren
atfı kabil kusur attributable fault (Üye değil)